Shestakova L. I.Serebryanskiy A. V.Krugov M. A.Aimanova G. K., and Omarov Ch. T. Signs of Emissions of Alkali Metals Na I, Li I, and K I During First Minutes After DART Probe Crash on Dimorphos. // Research Notes of the AAS. – 2022. – Vol. 6, N 10, P.223. – DOI: 10.3847/2515-5172/ac9d33

Біз DART зондының Диморфос астероидіне әсер етуінен бірнеше минут бұрын, сол уақытта және одан кейінгі алғашқы минуттарда алынған спектрлік бақылауларды талдау нәтижелерін ұсынамыз. Біздің талдауымыз әсер ету кезінде және одан кейін бірнеше минут ішінде пайда болған Na I, Li I және K I сілтілік металдар шығарындыларының белгілерін көрсетті.

Бұрын жарияланған тиісті жаңалықтар: ҚР ҰҒА академигі Т.Б. Омаров атындағы Ассы-Түрген обсерваториясында DART миссиясы мен Диморф астероидтың соқтығысу оқиғасының спектрлік бақылаулары.