List of students (major: Cosmic technologies and technics) of Almaty University of Power Engineering and Telecommunications, undergoing practice (internship) on the basis of FAI (June 13 – July 05 2022):
1. Mariyam Merekekyzy
2. Alisher Abayev
3. Nurjan Izbasar
4. Dosjan Alimdjanov
5. Temirhan Ashirbay
6. Janel Beketauova
7. Adilet Joldibay
8. Saparniyaz Zulpykharov
9. Balnur Sharipova
10. Anar Abdirasilova
11. Tilek Bolat
12. Aidana Madimarova
13. Askhat Marat
14. Jansaya Mergenbay
15. Dana Nurlybek
16. Mukhammed Urazbay
17. Nazir Faizullaev
18. Mustafa-Kamal Zandarov
19. Gulnaz Jorabek

List of postgraduate students of Al-Farab Kazakh National University, undergoing practice (internship) on the basis of FAI (March 2022):
1. Abylaeva Aigerim Zhomartkyzy – postgraduate student of the 3rd year of study in the major: “8D05306-Physics”. Supervisor – Senior Researcher M.A. Makukov
2. Kenzhebaeva Saltanat Sahybekovna – //.
3. Kosherbaeva Aiken Bakytzhanovna – postgraduate student of the 3rd year of study in the specialty: “8D05306-Physics”. Head of the internship – Deputy dir. R.R. Valiullin

List of master students of Al-Farab Kazakh National University, undergoing practice (internship) on the basis of FAI (March 2022):
1. Abylay Aiym Mustakhikyzy – PhD student of the 2nd year of study in the major “7M05310-Physics and Astronomy”. Supervisor – Junior Researcher M. Kalambay
2. Baydeldinova Anel Kanaevna – //.
3. Gabitova Ilfa Azamatovna – //.
4. Kuvatova Dana Berdiyarkyzy – //.
5. Bauyrzhan Merey – master student of the 2nd year of study in the major “7M05310-Physics and Astronomy”. Supervisor – Senior Researcher E.K. Aimuratov
6. Nurmukhametova Maygul Muratkyzy – //.
7. Elemesova Sabina Elzhanovna – //.
8. Sulieva Gulnara Badyrkhanovna – //.
9. Berkimbaev Daulet Zharkinbekuly – //.
10. Kuanyshbekov Meyirzhan Ergenuly – //.
11. Tynyshbai Bakytzhan Muratuly – //.