List of postgraduate students of Al-Farab Kazakh National University, undergoing practice (internship) on the basis of FAI (March 2022):
1. Abylaeva Aigerim Zhomartkyzy – postgraduate student of the 3rd year of study in the major: “8D05306-Physics”. Supervisor – Senior Researcher M.A. Makukov
2. Kenzhebaeva Saltanat Sahybekovna – //.
3. Kosherbaeva Aiken Bakytzhanovna – postgraduate student of the 3rd year of study in the specialty: “8D05306-Physics”. Head of the internship – Deputy dir. R.R. Valiullin

List of master students of Al-Farab Kazakh National University, undergoing practice (internship) on the basis of FAI (March 2022):
1. Abylay Aiym Mustakhikyzy – PhD student of the 2nd year of study in the major “7M05310-Physics and Astronomy”. Supervisor – Junior Researcher M. Kalambay
2. Baydeldinova Anel Kanaevna – //.
3. Gabitova Ilfa Azamatovna – //.
4. Kuvatova Dana Berdiyarkyzy – //.
5. Bauyrzhan Merey – master student of the 2nd year of study in the major “7M05310-Physics and Astronomy”. Supervisor – Senior Researcher E.K. Aimuratov
6. Nurmukhametova Maygul Muratkyzy – //.
7. Elemesova Sabina Elzhanovna – //.
8. Sulieva Gulnara Badyrkhanovna – //.
9. Berkimbaev Daulet Zharkinbekuly – //.
10. Kuanyshbekov Meyirzhan Ergenuly – //.
11. Tynyshbai Bakytzhan Muratuly – //.